Egyéb információk a Mindenszentekkel és a Halottak Napjával összefüggő intézkedések kapcsán

2020. október 22.

A hálózati víz akkor lesz biztosított a temető területén, ha nem lesz talaj menti fagy, ami indokolná a víz elzárását.

Fel szeretnénk hívni a látogatók figyelmét arra, hogy a szemetet minden esetben a kihelyezett hulladéktároló edényekbe tegyék, az edényeket gyakrabban ürítjük. A lehulló nagy mennyiségű elszáradt levél miatt lehetőséget biztosítunk a hozzátartozóknak arra, hogy amennyiben a sírokról össze kívánják takarítani a ráhullott leveleket, a köztemető portáin ingyenes, újrahasznosított műanyag zsákot lehet kérni erre a célra.

Korábbi évekhez hasonlóan idén is elvégezzük az összes sírkő felülvizsgálatát. Az életveszélyes sírkövek fejkő részét társaságunk lebontja és ráfekteti a sírkőre, amennyiben ez nem lehetséges, elszállítjuk a tároló helyünkre. Erről nyilvántartást vezetünk és az Ügyfélszolgálati Irodában tájékoztatást nyújtunk.

Online ügyfélszolgálat

Ügyintézés tárgya
Visszajelzés módja