A mindenszentekkel és a halottak napjával összefüggő intézkedések

2021. október 20.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően Az A.K.S.D. Kft. ez évben is megteszi a szükséges intézkedéseket a halottak napja zökkenőmentes lebonyolításához.

október 23-30. szombat-szombat 7:00-19:00
október 31. vasárnap 7:00-20:00
november 01. hétfő 7:00-20:00
november 02. kedd 7:00-19:00

2021. október 23-át megelőzően és 2021. november 2-át követően a Köztemetők korábbiakban meghatározott általános nyitvatartási rendje lesz érvényben.


Meghosszabbított nyitvatartás a Köztemető Ügyfélszolgálati Irodájában

2021. október 23-tól 2021. november 2-ig meghosszabbított nyitvatartási időben, 08 00 - 18 00 –ig folyamatos ügyelet lesz biztosított a Temető Ügyfélszolgálati Irodában, azonban szombati és vasárnapi napokon, valamint hétköznapokon 15 30 - 18 00 között nincs temetés ügyintézés. A Munkatársak segítséget nyújtanak a sírhelyek keresésében, térképet biztosítanak, melyen jelölik a keresett sír helyét. Sokan ezen napokon váltják meg újra elhunyt szeretteik sírját, továbbá tájékoztatást kaphatnak a balesetveszélyes síremlékekkel kapcsolatosan.


Közlekedés a Köztemető területén

A megnövekedett látogatói forgalom okán D.M.J.V. Önkormányzata Mindenszentek környezetében lévő, alábbi szombati és vasárnapi napokra feloldja a 13 óráig érvényben lévő gépjármű behajtási tilalmat, azaz a behajtási díj megfizetése mellett engedélyezi a gépkocsival történő behajtást a Debreceni Köztemetők területére az 1-es kapunál:

 • 2021. október 23. - 24. (szombat – vasárnap)
 • 2021. október 30. - 31. (szombat - vasárnap)

Behajtási díj:

 • személygépjármű: 500,- Ft
 • személygépjármű utánfutóval, tehergépjármű: 740,- Ft

2021.10.23. – 2021.11.02-ig gépjárművel történő behajtás kizárólag az 1-es kapun át engedélyezett, mely megközelítése a Kassai út, Hadházi út csomópont felől lehetséges, azonban a kihajtás a 3-as kapun át is megvalósulhat a Benczúr Gyula utca irányába, mely jelentősen gyorsítja a haladást.

2021. november 1-jén, azaz Mindenszentek Napján a fentiekkel ellentétben minden lakossági, vállalkozói, személy–és tehergépjármű forgalom tilos a Köztemetők területén. Ezen a napon 2 db kisbusz térkép szerinti útvonalon történő közlekedése nyújt díjmentes segítséget a rászorulóknak a sírok megközelítéséhez.

A köztemető területén történő közlekedésre a KRESZ szabályai vonatoznak, így a jobbkéz szabály érvényesül, ugyanakkor járdák hiányában a gyalogos forgalom elsőbbséget élvez. Munkanapokon a gépjárművezetők a temetési rend figyelembevételével kötelesek közlekedni, parkolással nem akadályozhatják a forgalmat, vagy a gyászmenet útját.

A lakossági gyalogos forgalom a Nagyerdei Köztemetőben 1., 2., és 3. számú kapukon keresztül történhet. A kapuknál a Köztemető nyitvatartási idejének megfelelő időtartamig portaszolgálat működik.

A köztemetőkben működő sírköves vállalkozások és vállalkozók 2021. október 25. napjától 2021. november 2. napjáig nem végezhetnek sírköves munkát a debreceni köztemetők területén.

A temető területén belül az A.K.S.D. Kft. megerősített biztonsági szolgálatot biztosít, melyhez a Rendőrség és a Debreceni Közterület-felügyelet is segítséget nyújt.


Forgalomkorlátozás, útlezárás a Köztemető környékén 2021. október 30. 08:00–tól 2021. november 01. 22:00–ig

 • A Debreceni Rendőrkapitányság hivatalos tájékoztatása szerint a Benczúr Gyula u. Köztemető 1. és 2. sz. kapuk közötti szakasza a közforgalom elől el lesz zárva. Kizárólag a tömegközlekedési járművek, a taxik, valamint a D.M.J.V. Önkormányzata által kiállított behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművek közlekedhetnek a lezárt útszakaszon. A korlátozás a mozgáskorlátozottakra és az azokat szállító gépjárművekre is vonatkozik.
 • A Nagyerdei Köztemető 2. és 3. sz. kapujának megközelítése a Pallagi út felől, a Benczúr Gyula utcán keresztül lehetséges. A Benczúr Gyula utca gépjármű forgalma egyirányú lesz a Pallagi út felől, a Köztemető 2. és 3. sz. kapuja közötti parkolót az Ady Endre sugárúton keresztül a Nagyerdei Stadion irányába lehet elhagyni.
 • Az Ady Endre sugárútra a fentiek miatt a Nagyerdei körút irányából nem lehet behajtani.
 • A Hadházi út – Benczúr Gyula utca kereszteződésével szemben kialakított trolibuszfordulóba behajtani tilos.


Várakozási és megállási tilalmak 2021. október 30. 08:00–tól 2021. november 01. 22:00–ig

A Debreceni Rendőrkapitányság hivatalos tájékoztatása szerint az alábbi útszakaszokon megállni és várakozni tilos táblák lesznek kihelyezve, melyekre kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak a gépjárművel közlekedők. A forgalomkorlátozásban érintett helyeken szabálytalanul leállított gépjárművek az üzembentartó költségére elszállításra kerülnek.

 • Benczúr Gyula utcán a Hadházi úttól a Köztemető 2. kapuig az úttest mindkét oldalán, beleértve az útpadkát is
 • A Benczúr Gyula utcán a Pallagi út és az Ady Endre sugárút közötti szakaszán az út menetirány szerinti jobb oldalán, beleértve az útpadkát is
 • Az Ady Endre sugárút Nagyerdei körút és a Köztemető 2. kapuja kötötti szakaszán az útszakasz mindkét oldalán, mely az útpadkán történő várakozásra nem terjed ki.
 • A 4. sz. főút meghatározott szakaszán az úttest mindkét oldalán, beleértve az útpadkát is
 • A Hadházi út páros oldalán, beleértve az útpadkát is
 • A Futó utcán a Szervíz úttól (vasúti átjáró) az Apafája utcáig mindkét oldalon, beleértve az útpadkát isEmlékműsor és egyházi megemlékezések 2021. november 1-jén

Helyszín: 2-es számú Ravatalozó terem előtti terület, eső esetén a 2-es számú Ravatalozó terem a járványügyi
védekezés irányelveinek betartása mellett

 • 15:00 – Református Egyház megemlékezése
 • 15:30 – Római Katolikus Egyház megemlékezése
 • 16:00 – Görög Katolikus Egyház megemlékezése
 • 17:00 – „Az élet és halál misztériuma” – a debreceni művészi csoportok közreműködésével


Egyéb információk

A hálózati víz akkor lesz biztosított a temető területén, ha nem lesz talaj menti fagy, ami indokolná a víz elzárását.

Az A.K.S.D. Kft. felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a szemetet minden esetben a kihelyezett hulladéktároló edényekbe tegyék, az edényeket gyakrabban ürítik. A lehulló nagy mennyiségű elszáradt levél miatt lehetőséget biztosítanak a hozzátartozóknak arra, hogy amennyiben a sírokról össze kívánják takarítani a ráhullott leveleket, a köztemető portáin ingyenes, újrahasznosított műanyag zsákot lehet kérni erre a célra.

Korábbi évekhez hasonlóan az összes sírkő biztonságtechnikai felülvizsgálata megtörténik. Az életveszélyes sírkövek fejkő részét lebontják és ráfektetik a sírkőre, amennyiben ez nem lehetséges, elszállítják a tároló helyre. Erről nyilvántartást vezetnek és a Temető Ügyfélszolgálati Irodában tájékoztatást nyújtanak.

Online ügyfélszolgálat

Ügyintézés tárgya
Visszajelzés módja