A Debreceni Köztemető katonai emlékhelyei

2017. november 10.

Debrecen az egymástól távol eső népek találkozását elősegítő utak keresztezésében jött létre, így gyakran került a hadak útjába. Időnként hadszíntér, máskor nagyhatalmak határterülete volt.

A Köztemetőben a második világháború kezdetétől vannak egymáshoz rendezett katonasírok. 

1941-ben 12, 1942-ben 48 olyan magyar katonáról tudunk, aki – különböző okok következtében – a városban hunyt el. Őket a XIV/B táblába, utána az év végétől és az 1943-ban meghalt további 62 katonát a XVI. táblába temették. (Védettség híján, és exhumálások következtében napjainkra már csupán néhány eredeti katonasír azonosítható ezekben a táblákban.) Az 1944. júniusi és az azt követő légibombázások tették először tényleges hadszíntérré Debrecent, amelynek következtében mintegy 509-en vesztették életüket. A tömeges temetések első napján 1944. június 5-én 250 halottat temettek külön koporsókban, a Köztemető XV/3-s – ma már díszes emlékművel jelzett „Bombázottak sírkertje” elnevezésű - parcellájába ásott hatalmas gödörbe.

A front Debrecenhez érkezésekor a nagyváros és térségének birtoklásáért folyó igen súlyos ütközetekben elhunyt magyar katonákat szintén a „Bombázottak sírkertje” fogadta be. A szovjet csapatok győzelmét jelentő október 19-e után viszont az alig azonosítható magyar hősök csak egy része került ide, néhányukat az ingyenes temetések ma már nem létező XIX/1, /2, /3 parcellájában hantolták el. A későbbiekben a város különböző közterületein vagy pl. a klinikatelepen ideiglenesen elföldelt magyar katonahősöket a XXII. számú, – ma már díszes síremlékkel megjelölt „Magyar hősök” nevű – táblában helyezték végső nyugalomba.

A nemzetközi katonatemető jelzővel méltán felruházható debreceni Köztemetőben négy ország hadseregeinek katonái nyugszanak. Közülük a Vörös Hadsereg hősei vannak a legnagyobb számban egyéni- és tömegsírjaikban. Napjaink kutatója vethette végre össze az elérhetővé vált szovjet katonai archívumok meglehetősen pontos nyilvántartásait a magyar és nemzetközi adatokkal. Hitelt érdemlően sikerült megállapítani, hogy a város környékén megvívott harcok következtében, és más okok miatt meghaltak közül 1358 szovjet katonát temettek el a debreceni Köztemetőben. Tömeg- és egyéni sírjaikat rejtő parcellájukat az a hatalmas obeliszk jelzi, amelyet az 1960-as években Debrecen főteréről, az alatta nyugvó 22 szovjet katona maradványaival együtt szállítottak át a Köztemetőbe.

Papp József, Kós Károly- és Podmaniczky-díjas helytörténet-kutató

A teljes cikk itt olvasható: Temetőink 2017. II. kiadvány